Vad är stabila linser?

När inte glasögon är ett alternativ för patienten och mjuka kontaktlinser inte fungerat tillfredsställande vad gäller syn och komfort, p.g.a. hög eller oregelbunden astigmatism och torrhetskänsla i ögonen, kan stabila kontaktlinser vara en problemlösare. De senaste 10 åren har som du säkert själv känner till, tekniken gjort stora framsteg på många plan, inte minst inom optiken.

Idag är den nya generationen stabila kontaktlinser mer syregenomsläppliga och komfortabla än sina föregångare och fördelarna är många.

Vad sägs om längre bärtid under dagen, mindre torrhetskänsla i ögonen vid arbete framför bildskärm, bättre kontrastseende och synskärpa än med mjuka kontaktlinser.

Sist men inte minst, det är mindre infektionsrisk med en stabil kontaktlins jämfört med en mjuk kontaktlins och den skräddarsys utifrån varje enskild patients öga.

Traditionella små stabila kontaktlinser existerar fortfarande men i nyare, mer syregenomsläppliga material. De som en gång vant sig och gått igenom tillvänjningen av stabila kontaktlinser någon gång på 60–70-talet, vill oftast inte ha något annat än just den sorts stabillins de alltid haft.

Nöjdare kund/patient är svår att hitta.