Nattlinser

En behandling med nattlinser kan vara ett alternativ för dig!

Nattlinsen är stabil och formar om din hornhinna medan du sover. När du vaknar efter minimum 6 timmars sömn, tar du ut nattlinsen och ser bra utan vare sig kontaktlinser eller glasögon hela din vakna tid på dygnet. Orthokeratologi är en behandling som är reversibel, d.v.s. effekten av nattlinserna bibehålls så länge behandlingen pågår.

Slutar du använda dem, återgår hornhinnan till sin ursprungliga form igen och du är åter lika närsynt som du var innan du började behandlingen. Numera finns även en multifokal (progressiv) nattlins för de närsynta som även behöver hjälp på nära håll. Orthokeratologi är också en behandling där syftet är att minska utvecklingen av närsynthet hos barn och unga, s.k. Myopikontroll.

Myopikontroll

Studier har visat att en 10-åring med en närsynthet på –1.0 dioptrier eller mer, riskerar att öka sin felsynthet med mer än –0.50 dioptrier/år.

Vid användning av nattlinser kan utvecklingen av närsynthet bromsas med upp till 50 %, (studier av Pauline Cho i Hong Kong). Detta innebär att ett barn på 12 år med en närsynthet på ca –1.0 dioptri, som börjar med glasögon eller vanliga kontaktlinser, kommer som vuxen att bli närsynt med omkring –3.0 till –4.0 dioptrier, medan en 12-åring med –1.0 dioptri, som börjar med nattlinser kommer att sluta med ett synfel på ungefär –2.0 dioptrier som vuxen.

Varför blir vi myopa eller så kallade närsynta?

Det har visat sig att både arv och miljö påverkar våra ögon. Om båda föräldrarna är närsynta har barnen 84 % risk att utveckla närsynthet. Om den ene föräldern är närsynt har barnen 45 % risk att utveckla närsynthet. Om ingen av föräldrarna är närsynt har barnen 28 % risk att utveckla närsynthet. Som jag skrev ovan, är det inte bara arv utan även miljön som påverkar ögonen och synen. För mycket användande av smartphones, ipads och datorer på nära håll t.ex. kan inverka negativt på synens utveckling. Rekommendationer finns att barn under 3 år inte skall använda ipads eller smartphones alls och barn mellan 3–8 år bör inte använda ipads eller smartphones mer än 30 min./dag.

Att komma upp i en närsynthet på –6.0 dioptrier, räknas som högmyopi, vilket ökar risken för näthinneavlossning, ögonsjukdomen glaucom (grön starr) etc.

Man räknar idag med att 50 % av alla europeér mellan 25–29 år är närsynta. Då jag tillpassat nattlinser sedan 10 år tillbaka och ser effekten och nyttan med dem, lika för unga som för vuxna patienter, är det mitt mål att genom mitt arbete som leg. kontaktlinsoptiker nå ut med informationen både via ”mun mot mun-metoden” såklart men också här på min hemsida. Alldeles för få i detta avlånga land, vet att nattlinser finns och då det oftast är små aktörer som jag själv som jobbar med dem, når man inte ut till hela befolkningen. Att annonsera i Metro eller andra stora dagstidningar, reklam på TV eller dylikt, är inget som är ekonomiskt för den enskilde företagaren tyvärr.